ما در جهت معرفی فرهنگ مردم کرد اقدام به تاسیس این وبسایت کردایم.

به زودی اطلاعات بیشتری را اینجا مشاهده میکنید………

برای تماس با ما :mukiryan@ymail.com

www.aparat.com/mukiryan

telegram.me/mukiryani

11

نویسنده مطلب : Alinia

مشاهده کلیه مطالب ارسالی