در آپارات با ما باشید...

آپارات مکریان(کلیک کنید)
آبان ۰۲
0

ئەو ڕۆژەی ژوانمان هەیه
هێشتا زووه و تۆ دووری
ئەندامەکانی لەشم
نۆبەتبڕی لێک دەکەن
چاو، رەزی لەشت دەڕنێ
دەست، به دەنگتا هەڵدەزنێ
گوێ، نوقمی بۆنت دەبێ و
مەوداری دووریت دەپێوێ
بریا دەتزانی گیانه
ئەو رۆژەی ژوانمان هەیه
چۆن سەرم لێ دەشێوێ

پەشێو

نویسنده مطلب : Alinia

مشاهده کلیه مطالب ارسالی

پاسخ دهید