در آپارات با ما باشید...

آپارات مکریان(کلیک کنید)
تیر ۱۸
0

روو ترش و تاڵه‌ ئه‌ وخاوه‌ ن ماڵه‌* ده‌ ک به‌ سێ چه‌ پی قوڕ گیرێ خاڵه‌

له‌ ترسی میوان بۆ نێوکت که‌ وت* حاشا له‌ ماڵت تۆ نا مزگه‌ وت

به‌ رگی نوێت پیرۆز یاری تازه‌ پۆش* به‌ له‌ شی ساغ و سه‌ رو دڵی خۆش

ده‌ ڕه‌ بی ئه‌ وه‌ ی بدڕی هه‌ زاران* چاو به‌ کل کۆنه‌ بده‌ ی به‌ هه‌ ژاران

چ فه‌ رقێ له‌ ناو بێچووی تۆ ومنه‌*هه‌ ر یه‌ کێ له‌ پێ پانه‌ کان ونه‌

نویسنده مطلب : Alinia

مشاهده کلیه مطالب ارسالی

پاسخ دهید