در آپارات با ما باشید...

آپارات مکریان(کلیک کنید)
تیر ۰۴
0

ئەی جیلوەدەری حوسن و جڵەوکێشی تەماشا!
سەرڕشتەیی دین بێ مەدەدی تۆ نییه،حاشا

فەییازی ریازی گوڵ و میهر و مل و لەعلی
ئەی شەوقی روخ و زەوقی لەبت زائیقه بەخشا

زەڕڕاتی عوکووسی کەششی میهری جەلالن
وا دێن و دەچن سەرزەده سوڵتان و شەهەنشا

جان بەر لەبی بۆسەی لەبته عاشقی زارت
((فَالبائِسُ یَستَوهِبُ مِن فیک مَعاشا))

بەو رەحمەته عامەت که دەکا سەنگی سییەه زەڕ
لەم قەلبه که وەک بەرده،رەشه،((رُشَّ رَشاشا))

((لا حولَ و لا طولَ ولا قوّةَ إلّا
بِاللهِ،لَه القُدرةُ،والکائنُ ماشا))

((نالی)) نییەتی سیحری بەیان ، حیکمەتی شیعره
ئەمما نییەتی قووەتی دڵ،قودرەتی ئینشا

نالی

جێژنەی رەمەزانی حەموو لایێک پیرۆز بێ

نویسنده مطلب : Alinia

مشاهده کلیه مطالب ارسالی

پاسخ دهید