در آپارات با ما باشید...

آپارات مکریان(کلیک کنید)
تیر ۱۶
0

ته‌مه‌ن چ نه‌ وه‌ د ساڵ بێ چ چارده‌* پیاو که‌ بێ که‌ س بوو هه‌ ناسه‌ سارده‌

زۆرم پێ وتی هێشتابه‌ سنییه‌ * ئه‌م پاروه‌ پاروه‌ ی هه‌ موو که‌ س نییه‌

کێ ناکاته‌ وه‌ پشتی له‌ سه‌ د سوار * موو ناپسێنێ لای میرو سه‌ ردار

پشتی له‌ زکی نه‌ رمتر ده‌ که‌ ن * بازاڕی شه‌ قی گه‌ رمتر ده‌ که‌ ن

گوێ گرن بۆ باشترین فه‌ رمووده‌* چاک به‌ بێ خراپ بێ که‌ ڵک و سووده‌

نویسنده مطلب : Alinia

مشاهده کلیه مطالب ارسالی

پاسخ دهید